Home » Posts tagged with "فرهاد باغبانی"

Posts tagged with "فرهاد باغبانی"

مهندس کرمانی از دروازه تاریخ با افتخار گذشت

مهندس کرمانی از دروازه تاریخ با افتخار گذشت

شهریور. ۶ | مهندس رضا کرمانی هم میهن . زنان و مردان آزادی خواه .مقاومت ملت ایران و رهروان اندیشه اهورایی پان ایرانیسم ادامه دارد.ما در درون مرز با ایمان...

بازداشت گروهی ده تن از اعضای حزب پان ایرانیست در خوزستان

بازداشت گروهی ده تن از اعضای حزب پان ایرانیست در خوزستان

تیر. ۳ | عصر امروز، سوم تیرماه نیروهای امنیتی با حمله به نشست ماهیانه ی حزب پان ایرانیست در خوزستان حداقل ده تن را بازداشت کرده و جلسه ی حزب را که پیرامون...

احضار سروران مهندس رضا کرمانی و فرهاد باغبانی به دادگاه انقلاب

احضار سروران مهندس رضا کرمانی و فرهاد باغبانی به دادگاه انقلاب

خرداد. ۲۵ | سروران مهندس رضا کرمانی و فرهاد باغبانی برای چند مین بار به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در حزب پان ایرانیست به دادگاه انقلاب احضار شدند ....