خانه » تازه ها » افزایش محکومیت ابوالفضل عابدینی، روزنامه نگار پان ایرانیست

ابوالفضل عابدینی فعال حقوق بشر و روزنامه نگار پان ایرانیست که پیشتر به اتهام عضویت در حزب پان ایرانیست ,مجموعه فعالان حقوق بشر و ارتباط با دول متخاصم از طریق مصاحبه با رسانه های بیگانه به یازده سال زندان محکوم شده بود، مجددا یک سال دیگر نیز محکومیت گرفت و تا این لحظه به دوازده سال زندان محکوم شده است

لازم به ذکر است که عابدینی از زمان آخرین دستگیری در ۱۱ اسفند۱۳۸۸ تا به امروز یک ساعت مرخصی نیز نداشته و از ملاقات حضوری با خانواده خود محروم است

نظرات