خانه » خبرها » سخنان رحیم ابوالحسنى پیرامون فراکسیون هاى قومیتى مجلس

سخنان رحیم ابوالحسنى پیرامون فراکسیون هاى قومیتى مجلس
۳۰, آبان ,۱۳۹۵

 

835240

 

ریشه به‌وجود‌آمدن فراکسیون‌های قومیتی این است که هویت ملی ما در حال تضعیف است و دلیل تضعیف آن به این خاطر است که به نیروهایی که هویت_ملی را تقویت می‌کنند، اجازه فعالیت و شکل‌گیری فعال نمی دهند. مهم‌ترین نیروهایی که هویت ملی را در کشور تقویت می‌کنند، احزاب سیاسی هستند. احزاب سیاسی به‌دلیل اینکه نهادی فراگیر هستند و به منطقه خاصی اختصاص ندارند، در همه استان‌ها و جغرافیای کشور فعال هستند و به‌طور طبیعی کشور را به سمت راهکارهای منافع ملی سوق می‌دهند.

 

 

سخنان رحیم ابوالحسنى پیرامون فراکسیون هاى قومیتى مجلس

نظرات