خانه » تازه ها, خبرها » نامه آرسام محمودى به هادى بهادرى، نماینده مردم ارومیه در مجلس

نامه آرسام محمودى به هادى بهادرى، نماینده مردم ارومیه در مجلس
۴  امرداد۱۳۹۵

Arsam Mahmoudi

 

جناب آقای بهادری
آن کرسی که شما به آن تکیه زده اید یادگار رشادت های ستارخان و باقرخان و جانفشانی مشروطه خواهانی است که عمرشان را در راه سربلندی ملت ایران وقف کردند. پارلمان جایگاه اراده و صدای ملت است، آنها ایستادند تا اراده ملت، بالاترین اراده باشد، این ایستادگی به نام ملت و برای ملت بود؛ ملت تاریخی و قدیم ایران که قرار بود با مناسبات و اصول جدید امور خود را اداره و سعادت خود را تامین کند.
هرچند در چهل سال گذشته مفهوم دولت و ملت در ایران با بی توجهی و حتی مخالفت های قدرت حاکم به حاشیه رانده شد و این موضوع باعث شده تا آگاهی و ارزشهای ملی در میان دولتمردان و مسئولین مملکتی ما به ندرت یافت شود، اما دست کم از آن شخصی که وظیفه نمایندگی ملت ایران و شهروندان این ملت را می پذیرد انتظار می رود اندک آشنایی با معنا و مفهوم ملت و آرمان های مشروطه و تشکیل مجلس در ایران داشته باشد.
آقای بهادری! شما در بیانیه اخیرتان چندین بار از عبارت ملت ترک! استفاده کرده و مطلب روزنامه طرح نو در باب داستان هفت خوان رستم شاهنامه را توهین به ملت ترک! قلمداد کرده اید.
آیا کسی که بر کرسی نمایندگی ملت ایران تکیه می زند نباید معنی و مفهوم ملت را بداند!؟ اینکه شما اصطلاح ملت ترک را به کار برده اید تنها دو معنی می تواند داشته باشد، یا خود و بخشی از ایرانیان را شهروند ملت ترک می دانید و طبیعتاً شهروند ملت ایران نمیدانید! یا اینکه قائل به حضور چند ملت در ایران هستید، که این خود خلاف اصول دولت-ملت مدرن در ایران، خلاف اصل مبداء مشترک و همزیستی ایرانیان در طول چند هزار سال و حتی خلاف نص صریح قانون اساسی کشور است که تنها یک ملت به نام ملت ایران را به رسمیت می شناسد.
شما در بیانیه اخیرتان، به دلیل آشنا نبودنتان به تاریخ ایران، داستان مذکور از شاهنامه را به اشتباه خطاب به مردم آذربایجان برداشت کرده اید.
آیا کسی که کرسی نمایندگی ملت ایران در مجلس را در اختیار دارد، نباید با بدیهیات تاریخی ایران آشنا باشد و بداند که بار معنایی اصطلاح ترک در شاهنامه چه بوده و خطاب به مهاجمانی استعمال شده که به میهنمان ایران حمله کرده اند؟ آیا نماینده مردم شریف ارومیه در مجلس نباید بداند که واژه ترک در شاهنامه ارتباطی به مردم آذربایجان نداشته و ندارد و ترک خطاب کردن مردم آذربایجان یک اشتباه و غلط مصطلح است و تنها به این دلیل است که زبان مردم این ناحیه در سده های اخیر بنا بر دلایل متعدد جغرافیایی از زبان ترکی اثر پذیرفته است!؟
آقای بهادری! آذربایجان زادگاه ایران دوستی، ارزش های ملی و دولت مدرن در ایران است. زمانی نمایندگی شهرهای آذربایجان را بزرگانی چون سیدحسن تقی زاده و صادق رضازاده شفق برعهده داشتند، چنین سخنانی از سوی کسی که بر کرسی آنان تکیه زده باعث تأسف بسیار است.

یقین بدانید چنین اظهاراتی از سوی یک نماینده مجلس و زیر سؤال بردن اصول و ارزش های ملی در کشوری دیگر، تبعات سنگینی برای آن نماینده در پی خواهد داشت.

امید است جایگاهی که در آن قرار گرفته اید را بشناسید و مسئولانه گام بردارید.

با آرزوی موفقیت
آرسام محمودى
اردبیل_امرداد ١٣٩۵ خورشیدى

 

 

http://www.pan-iranist.info/%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a2%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af%d9%89-%d9%87%d8%a7%d8%af%d9%89-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%b1%d9%89%d8%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%d9%8a/

نظرات