خانه » تازه ها, مناسبت ها » مخالفان حکومت چه می کنند؟

میزگرد سیاسی
مخالفان حکومت چه می کنند؟
با شندگان : دکترحسن کیانزاد، دکتراحمد تاج الدینی ، جهانگیر لقایی و میرزا آقا عسگری مانی

برنامه ای از رادیو مانی به تاریخ ۱۱ مارس ۲۰۱۶

 

 

535218_n-1

 

 

نظرات