خانه » تازه ها, مناسبت ها » شاد باش نوروزی سرورمهندس پرویز ظفری

شاد باش نوروزی

‫۲۹ اسفند ۱۳۹۳

2-211x300
نوروز ،گل به پای تو…….ای پیر ، ای عزیز، زادروزت را درست نمی دانم. می دانم که از آن هزاره های دور می آیی. افسانه های کهن از زادروز تو رازها دارند. ……تو خود بگوی که در این گذار سالانه ات در درازای هزارها سال که به هر بهاران به خانه درآمده ای، که بهاران را به ایران و به ایرانیان ارمغان آورده ای چه دیده ای؟ … می دانم که سینه ات از شادی ها و اندوه ها مالامال داستان هاست. …. به ایران گذشته ای همه در شادی ، به ایران گذشته ای همه در اندوه،، به هر نوروز شاد ،نوروز شاد دیگری خواسته ایم و به هر نوروز اندوهگین ،امید نوروز شادمانه ای به خود داده ایم. …. در این نوروز آرزوهای بزرگ و عزیز داریم. …آرزوی ایرانی آزاد و آباد، آرزوی مردمی دلشاد و سرفراز ،، آرزوی یگانگی در اندیشه های نیک و آرزوی همدلی در نگهبانی از ایران.. دشمنانت خاموش، دوستانت شادکام ، ای نوروز.
نوروز ۲۵۷۴ بر یکایک شما خجسته باد.

پرویز ظفری

نظرات