خانه » خبرها » گفتگوی دکتر ایرج شاه ولایتی از نهاد مردمی با سرور دکتر حسن کیانزاد

گفتگوی دکتر ایرج شاه ولایتی از نهاد مردمی با سرور دکتر حسن کیانزاد  در رابطه با جنبش های  سکولار دموکراسی در ترکیه و مصر و ایران و پیامد های آن وهمچنین انقلاب مشروطیت.

نظرات