Home » Posts tagged with "یک فعال سیاسی عرب ایرانی تجزیه طلب در لاهه کشته شد"

Posts tagged with "یک فعال سیاسی عرب ایرانی تجزیه طلب در لاهه کشته شد"

یک فعال سیاسی عرب ایرانی تجزیه طلب  در لاهه کشته شد

یک فعال سیاسی عرب ایرانی تجزیه طلب در لاهه کشته شد

آبان. ۱۹ | یک فعال سیاسی عرب ایرانی تجزیه طلب در لاهه کشته شد ۱۹ آبان ۱۳۹۶     احمد مولانیسی، عرب ایرانی مقیم هلند چهارشنبه شب (۸ نوامبر) در شهر لاهه...