Home » Posts tagged with "وقوع آتش‌سوزی در چند صد هکتار از جنگل‌های ایران"

Posts tagged with "وقوع آتش‌سوزی در چند صد هکتار از جنگل‌های ایران"

وقوع آتش‌سوزی در چند صد هکتار از جنگل‌های ایران

وقوع آتش‌سوزی در چند صد هکتار از جنگل‌های ایران

خرداد. ۱۲ | وقوع آتش‌سوزی در چند صد هکتار از جنگل‌های ایران ۱۲ خرداد ۱۳۹۶     در پی وقوع چند آتش‌سوزی در صدها هکتار از جنگل‌های ایران در یک هفته...