Home » Posts tagged with "مهندس پرویز ظفری مسئول تشکیلات اروپایی و یکی از 5 معاون رهبر حزب پان ایرانیست"

Posts tagged with "مهندس پرویز ظفری مسئول تشکیلات اروپایی و یکی از 5 معاون رهبر حزب پان ایرانیست"

باورها نه؛ آدمی محترم است

باورها نه؛ آدمی محترم است

آذر. ۱۶ | مهندس پرویز ظفری مسئول تشکیلات اروپایی و یکی از ۵ معاون رهبر حزب پان ایرانیست و آخرین نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای ملی بودند. سرور ظفری...