Home » Posts tagged with "مهندس رضا کرمانی"

Posts tagged with "مهندس رضا کرمانی"

انتقال سرور مهندس رضا کرمانی به زندان قزل حصار کرج

انتقال سرور مهندس رضا کرمانی به زندان قزل حصار کرج

شهریور. ۶ | رضا کرمانی سرور مهندس رضا کرمانی که علی رغم کهولت سن و بیماریهای جسمی متعدد از جمله ناراحتی قلبی و ابتلا به بیماری سرطان در سالهای گذشته متناوبا...

بازداشت سرور رضا کرمانی

بازداشت سرور رضا کرمانی

شهریور. ۶ | رضا کرمانی شنبه ۹۰/۰۶/۰۵ ماموران انتظامی با مراجعه به منزل مسکونی مهندس رضا کرمانی از پیشکسوتان حزب پان ایرانیست، ایشان را بازداشت کردند. سرور...