Home » Posts tagged with "شعبه ی یک دادگاه انقلاب کرج"

Posts tagged with "شعبه ی یک دادگاه انقلاب کرج"

سرور رضا کرمانی به یک سال حبس تعزیری محکوم شد

سرور رضا کرمانی به یک سال حبس تعزیری محکوم شد

بهمن. ۲۱ | مهندس رضا کرمانی به جرم اقدام علیه امنیت ملی از طریق مصاحبه با رسانه های بیگانه توسط آصف الحسینی ریاست شعبه ی یک دادگاه انقلاب کرج به یک سال...