Home » Posts tagged with "سالروز دستگیری"

Posts tagged with "سالروز دستگیری"

سالروز دستگیری ابوالفضل

سالروز دستگیری ابوالفضل

اسفند. ۱۵ | یک سال پیش بود که با یکی از دوستان صحبت میکردم.بعد از چند جمله کوتاه به ناگاه گفت -میدونی ابوالفضل دستگیر شد !!! -چی؟ -ابوالفضل به وضع دهشتناکی...