Home » Posts tagged with "رهبر حزب پان ایرانیست"

Posts tagged with "رهبر حزب پان ایرانیست"

پندار را شبانه دفن کردند, نظام اسلامی حتی از جنازه ی پان ایرانیستها هم می ترسد

پندار را شبانه دفن کردند, نظام اسلامی حتی از جنازه ی پان ایرانیستها هم می ترسد

دی. ۲۰ | محسن پزشکپور( پندار) رهبر فقید حزب پان ایرانیست که در طول این سالها از تمام حقوق انسانی و مدنی خود محروم شده بود, پروانه ی وکالتش را لغو کردند...

پیام تسلیت دفاتر برونمرزی حزب پان ایرانیست در سوگ پندار

پیام تسلیت دفاتر برونمرزی حزب پان ایرانیست در سوگ پندار

دی. ۱۶ | با دلی اندوهبار، درگذشت محسن پزشکپور(پندار) ، پبام‌آور پان‌ایرانیسم و بنیانگذار حزب پان‌ایرانیست، را به آگاهی هم‌میهنان می‌رسانیم. ایشان...

محسن پزشکپور رهبر فنا در آرمان نهضت پان ایرانیسم درگذشت

محسن پزشکپور رهبر فنا در آرمان نهضت پان ایرانیسم درگذشت

دی. ۱۶ | محسن پزشکپور (پندار) پس از سال‌ها مبارزه در راه آرمان‌های نیاخاکی و باورهای ملی در شانزدهم دی‌ماه ۱۳۸۹، جهان خاکی را بدرود گفت. پندار با اندیشه‌ی...