Home » Posts tagged with "دانشجو پان ایرانیست"

Posts tagged with "دانشجو پان ایرانیست"

حکم زندانی شاهین زینعلی در دادگاه تجدید نظر تایید شد

حکم زندانی شاهین زینعلی در دادگاه تجدید نظر تایید شد

دی. ۲۵ | به نام خداوند جان و خرد پاینده ایران بنا به اطلاعات واصله از خانواده ی سرور شاهین زینعلی، اخطاریه ای از طرف شعبه ی اجرای احکام، با مهلت ۲۰ روز...