Home » Posts tagged with "داعش ۴۰ درصد شهر کوبانی را تصرف کرده است"

Posts tagged with "داعش ۴۰ درصد شهر کوبانی را تصرف کرده است"

داعش ۴۰ درصد شهر کوبانی را تصرف کرده است

داعش ۴۰ درصد شهر کوبانی را تصرف کرده است

مهر. ۱۹ | داعش ۴۰ درصد شهر کوبانی را تصرف کرده است ۱۸ مهر ۱۳۹۳ یک روز پس از آنکه ارتش آمریکا اعلام کرد کردها همچنان کنترل شهر کوبانی سوریه را در دست دارند،...