Home » Posts tagged with "داعش بزرگترین شهر مسیحی نشین عراق را تصرف کرد"

Posts tagged with "داعش بزرگترین شهر مسیحی نشین عراق را تصرف کرد"

داعش بزرگترین شهر مسیحی نشین عراق را تصرف کرد

داعش بزرگترین شهر مسیحی نشین عراق را تصرف کرد

مرداد. ۱۶ | داعش بزرگترین شهر مسیحی نشین عراق را تصرف کرد ۱۶ مرداد ۱۳۹۳ نیروهای داعش یا «خلافت اسلامی» روز پنجشنبه تصرفات خود را در شمال عراق گسترش دادند...