Home » Posts tagged with "حزب پان‌ ایرانیست"

Posts tagged with "حزب پان‌ ایرانیست"

بیانیه دفترهای برونمرزی حزب پان‌ ایرانیست: دستگیری مهندس رضا کرمانی را محکوم می‌کنیم

بیانیه دفترهای برونمرزی حزب پان‌ ایرانیست: دستگیری مهندس رضا کرمانی را محکوم می‌کنیم

شهریور. ۷ | سرور رضا کرمانی پاینده ایران شنبه پنجم امرداد ماه ۱۳۹۰ نسخه پی دی اف امروز مزدوران رژیم جهل و جنون و جنایت ولایت فقیه بار دیگر به منزل ایرانیار...