Home » Posts tagged with "انتقاد تند آخوندی از سیاست‌های داخلی و خارجی دولت روحانی"

Posts tagged with "انتقاد تند آخوندی از سیاست‌های داخلی و خارجی دولت روحانی"

انتقاد تند آخوندی از سیاست‌های داخلی و خارجی دولت روحانی

انتقاد تند آخوندی از سیاست‌های داخلی و خارجی دولت روحانی

آبان. ۳ | انتقاد تند آخوندی از سیاست‌های داخلی و خارجی دولت روحانی ‫‫۳ آبان ۱۳۹۷ وزیر مستعفی راه و شهرسازی ایران عملکرد دولت حسن روحانی در حوزه‌های...