Home » Posts tagged with "انتخابات نهمین دوره مجلس شورا اسلامی"

Posts tagged with "انتخابات نهمین دوره مجلس شورا اسلامی"

در انتخابات نهمین دوره مجلس شورا شرکت نمی کنیم

در انتخابات نهمین دوره مجلس شورا شرکت نمی کنیم

اسفند. ۹ | رای من کجاست؟ بنام خداوند جان و خرد پاینده ایران ملت بزرگ ایران! حزب پان ایرانیست در این مقطع حساس از تاریخ کشورمان با علم به وظایف ملی و میهنی...