Home » گزارش

گزارش

صفر عبدالله، دانشمند و ایران‌شناس تاجیک: «زبان ما فارسی است؛ در ازبکستان تنها در خانه‌ها می‌توان به فارسی سخن گفت»

صفر عبدالله، دانشمند و ایران‌شناس تاجیک: «زبان ما فارسی است؛ در ازبکستان تنها در خانه‌ها می‌توان به فارسی سخن گفت»

بهمن. ۳ | صفر عبدالله، دانشمند و ایران‌شناس تاجیک: «زبان ما فارسی است؛ در ازبکستان تنها در خانه‌ها می‌توان به فارسی سخن گفت» ۳, بهمن , ۱۳۹۵     صفر...

گزارشی درباره سخنرانی اخیر باراک اوباما

گزارشی درباره سخنرانی اخیر باراک اوباما

آذر. ۲۰ | گزارشی درباره سخنرانی اخیر باراک اوباما ۱۹ آذر ۱۳۹۴ مجید بچاوی- روز چهارشنبه دوم دسامبر در مراسم جشن کریسمس در مرکز خدمات اجتماعی در سن برناردینو...