خانه » تازه ها, خبرها » سخنان تند وزیر کار علیه وزیر بهداشت

سخنان تند وزیر کار علیه وزیر بهداشت
۱۵ فروردین ۱۳۹۶

 

TEST-Recovered-Recovered-Recovered-1

 

علی ربیعی وزیر کار دولت روحانی در سخنان خود از طرح تحول سلامت انتقاد کرده و آن را لابی گری دانست که به نظام رفاهی آسیب زد!

وزیر کار گفت: پول به جای اینکه در بیمه باشد و از مسیرهای بیمه ای هزینه شود، وارد وزارت بهداشت شد.

وی همچنین گفت ما منابع را طرح تحول، تبدیل کردیم به منابع مالی، مزایا و تجهیزات و ساخت و ساز، یعنی ما آدم ها را هدف نگرفتیم. این اولین نکته انحرافی بود و به اعتقاد من دولت در آن مقصر بود

ربیعی اعتقاد دارد نادیده گرفته شدن بیمه ها در طرح تحول سلامت، کاری کرد که مصرف کننده و ارائه دهنده خدمات بی محابا به سمت مصرف رفتند…این گونه تصمیمات به شدت تحت تاثیر لابی هاست… این تصمیم در فرایند لابی گری امکان پذیر شده است

نظرات