خانه » تازه ها, خبرها » آقای کاظمینی بروجردی در اتاق قرنطینه قبل از اعدام نگهداری می شود

۱۴ مهر ماه ۱۳۹۳
آقای کاظمینی بروجردی در اتاق قرنطینه قبل از اعدام نگهداری می شود

 

d
صبح روز شنبه ۱۲ مهر خانواده آقای کاظمینی بروجردی به زندان اوین مراجعه کرده و تقاضای دیدار با ایشان را کردند. آنها عنوان کردند تا آقای بروجردی را نبینند به خانه نمی روند و در آنجا تحصن کردند. پس از گذشت ساعتها آنها موافقت کردند تا ملاقات کوتاهی صورت گیرد. به گفته خانواده، آقای کاظمینی بروجردی را از محل نگهداریش که سلول قرنطینه قبل از اعدام است به محل ملاقات آورده اند.
این در حالی بوده است، خانواده وضعیت جسمانی او را بسیار وخیم گزارش کرده اند.
آقای کاظمینی بروجردی دراین دیدار پانزده دقیقه ای، به خانواده گفته است که مرا در یک سلول انفرادی قرنطینه قبل از اعدام، با دست و پای بسته در غل و زنجیر نگه می دارند و شکنجه می کنند و ایشان مصرانه تاکید بر نگرانی برای هوادارانشان داشتند که جانشان در خطر است.
پس از این دیدار خانواده و بستگان آقای کاظمینی بروجردی به دادگاه وِیژه روحانیت واقع در خیابان مقدس اردبیلی مراجعه کرده و خواهان پاسخ گویی در مورد وضعیت ایشان شده اند.
این خانواده ضمن ابراز نگرانی خواستار اقدام فوری سازمان های حقوق بشری برای جلوگیری از این حکم اعدام ایشان شده اند.

نظرات