خانه » خبرها » متن های پارسی، آلمانی و انگلیسی نامه اعتراضی به فیفا

متن های پارسی، آلمانی و انگلیسی نامه اعتراضی به فیفا

فدراسیون بین المللی فوتبال ( فیفا)
جناب آقای سپ بلاتر
عالیجناب:
لیگ فوتبال امارات متحده عربی که در سال ۱۹۷۳ بنیاد نهاده شده است، در سال ۲۰۰۵ نام خود را به لیگ برتر امارات متحده عربی تغییر داد و در بیست و هفتم ماه مه ۲۰۱۳ یک بار دیگر نام لیگ را به لیگ خلیج عربی تغییر داده و با این عنوان مسابقات فصل ۲۰۱۳ -۲۰۱۴ خود را شروع می کند. هم اکنون ازاین عنوان جدید بر روی وب سایت رسمی این لیگ استفاده می شود.
متاسفانه دولت و فدراسیون فوتبال امارات متحده عربی استفاده از عنوان سیاسی “خلیج عربی” را به عنوان نام لیگ خود انتخاب کرده اند. با این عمل دولت امارات متحده عربی و همچنین فدراسیون فوتبال آن کشور فیفا را در یک ماجرای سیاسی درگیر نموده است. پذیرش جهانی وجود داشته و دارد که امور ورزشی را از دخالت دادن ملاحظات و اقدامات سیاسی بدور نگاهدارند. اختلاف بر سر عنوان این شاخاب با توجه به دستور سازمان ملل متحد و بموجب قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل بشماره ۷۱۵A (XXVII) در تاریخ ۲۳ آوریل ۱۹۵۹ با تاکید بر استفاده از نام اصلی و تاریخی این شاخاب یعنی “خلیج فارس” حل و فصل شده است. عنوان خلیج فارس نمی تواند با عنوان خلیج عربی که وجود خارجی ندارد جانشین و یا مبادله شود .
از اینرو، ما از شما جناب سپ بلاتر درخواست می کنیم بیشترین توجه خود را به این موضوع معطوف دارید. همچنین تقاضا می شود از تلاش امارات متحده عربی به دخالت دادن موضوعات سیاسی در امور فیفا جلوگیری بعمل آید و به فدراسیون فوتبال امارات متحده عربی هشدار داده شود که از کاربرد سیاسی نام جعلی خلیج عربی در لیگ فوتبال تحت پوشش فیفا خودداری نماید.

ما خواهان تغییرعنوان لیگ به نام صحیح وقانونی آن یعنی لیگ ” خلیج فارس” ویا به نام دیگری هستیم.
با احترام
دکتر حسن کیانزاد
رئیس هیات امنای نهاد مردمی

دکتر ایمان فروتن
سخنگوی نهاد مردمی

رونوشت : کنفدراسیون فوتبال آسیا

***

International Federation of Association Football
C/O Sepp Blatter, President
FIFA-Strasse 20
P.O. Box 8044 Zurich, Switzerland
Tel : +41-(0)43 222 7777
Fax : +41-(0)43 222 7878

Sehr geehrter Herr Blatter,

Am 27. Mai 2013 hat die UAE Fussball-Liga ihren Namen von UAE Pro League geändert in „The Arabian Gulf League“, um in die neue Saisaon 2013-2014 zu starten.
Leider haben der UAE Fussball-Verband und die Regierung der UAE hiermit einen bewusst politischen Namen für ihre Fussball-Liga gewählt. Damit haben die Regierung und der Fussball-Verband der UAE auch die FIFA in einen politischen Skandal verwickelt, obwohl der Weltsport gerade nicht zu politischen Zwecken missbraucht werden sollte. Der Titel „Persische Golf“ ist mit Resolution der Vereinten Nationen 715A ( XXV11) seit 23. April 1959 geschützt und kann nicht durch einen nicht existenten und historisch unkorrekten Titel, wie „Arabischer Golf“ ersetzt werden.

Deshalb bitten wir Sie, sehr geehrter Herr Blatter, konsequenterweise diesem Vorfall Ihre Aufmerksamkeit zu schenken. Bitte stoppen und unterbinden Sie den Versuch des UAE-Fussball-Verbands politische Interessen mit dem Sport zu vermischen und untersagen Sie die Nutzung des verfälschenden Titels „Arabian Gulf“ für die UAE Fussball-Liga.

Wir verlangen mit Nachdruck den Titelnamen in den korrekten, international gebräuchlichen Namen zu ändern oder einen anderen Drittnamen zu verwenden.

Hochachtungsvoll,
Vorsitzender,
Dr. Hassan Kianzad

Sprecher,
Dr. Iman Foroutan
The New Iran
Board of Directors
http://www.thenewiran.com

cc: Asian Football Confederation
Asian Football Confederation
AFC House
Jalan 1/155B, Bukit Jalil
۵۷۰۰۰ Kuala Lumpur
Malaysia
Tel: +603 8994 3388
Fax: +603 8994 2689

***

International Federation of Association Football
Mr. Sepp Blatter, President
FIFA-Strasse 20
P.O. Box 8044 Zurich, Switzerland

Your Excellency Mr. Sepp Blatter,
The UAE Football League, established in 1973, after having changed its name to UAE Pro League in 2005, on May 27, 2013 once again changed its name, this time to The Arabian Gulf League as it starts with its 2013-2014 season. This new name is being used on the official website for the league.

Unfortunately the government and the football association of the United Arab Emirates (UAE) have chosen to use a political title (Arabian Gulf) as its league name. With this act the government of UAE as well as its football association has engaged FIFA in a political scandal. Universally, there exists, and has existed, an honor code against the comingling of sports and international politics. This contentious title was resolved by a United Nations mandate pursuant to the United Nation’s economic and social council resolution 715A(XXVII) on April 23, 1959, where Persian Gulf was determined to be the correct and only name for the body of water that it represents. The name Persian Gulf cannot be interchanged or replaced by the nonexistent name of Arabian Gulf.

Therefore, we are requesting from your Excellency to give this issue your utmost attention. Please stop UAE’s attempt to invite unwanted politics into the affairs of FIFA, and to warn the UAE football association to refrain from using the politically incorrect and illegal name of Arabian Gulf in a FIFA-sanctioned football league.

We demand changing the UAE’s league title to either the correct legal name, i.e. The Persian Gulf League or another name.

Sincerely,
On behalf of The New Iran’s Board of Directors
Dr. Hassan Kianzad
Chairman of the Board of Directors

Dr. Iman Foroutan
Spokesman, The New Iran
[email protected]

cc: Asian Football Confederation
Asian Football Confederation
AFC House
Jalan 1/155B, Bukit Jalil
۵۷۰۰۰ Kuala Lumpur, Malaysia

نظرات