Home » Posts tagged with "21 آذر ماه سالروز نجات آذربایجان"

Posts tagged with "21 آذر ماه سالروز نجات آذربایجان"

۲۱ آذر ماه سالروز نجات آذربایجان

۲۱ آذر ماه سالروز نجات آذربایجان

آذر. ۲۰ | ۲۱ آذر ماه سالروز نجات آذربایجان به نام خدا     ۲۱ آذر ۱۳۲۵ روز نجات آذربایجان، روزی بود که یگان‌های ارتش ایران در میان شور و هیجان و فریادهای...