Home » Posts tagged with "۵۰ درصد روستاهای ایران پزشک ندارند"

Posts tagged with "۵۰ درصد روستاهای ایران پزشک ندارند"

۵۰ درصد روستاهای ایران پزشک ندارند

۵۰ درصد روستاهای ایران پزشک ندارند

اردیبهشت. ۸ | وزیر بهداشت : ۵۰ درصد روستاهای ایران پزشک ندارند دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳- ۲۸ آوریل ۲۰۱۴ حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت ایران، روز شنبه ششم...