Home » Posts tagged with "گلستان ایران ۹۰۰ هکتار کوچک‌تر شد؛ ناتوانی شرم آور در مهار آتش"

Posts tagged with "گلستان ایران ۹۰۰ هکتار کوچک‌تر شد؛ ناتوانی شرم آور در مهار آتش"

گلستان ایران ۹۰۰ هکتار کوچک‌تر شد؛ ناتوانی شرم آور در مهار آتش

گلستان ایران ۹۰۰ هکتار کوچک‌تر شد؛ ناتوانی شرم آور در مهار آتش

مرداد. ۳۰ | گلستان ایران ۹۰۰ هکتار کوچک‌تر شد؛ ناتوانی شرم آور در مهار آتش ۳۰ مرداد ۱۳۹۳ به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گلستان در یک هفته گذشته با...