Home » Posts tagged with "کشف میادین جدید نفت و گاز در ایران"

Posts tagged with "کشف میادین جدید نفت و گاز در ایران"

کشف میادین جدید نفت و گاز در ایران

کشف میادین جدید نفت و گاز در ایران

تیر. ۹ | کشف میادین جدید نفت و گاز در ایران ۰۸ تیر ۱۳۹۳ مدیر عامل شرکت ملی نفت از کشف میدانهای نفتی و گازی جدید در ایران خبر داد و گفت: برای اعلام خبر...