Home » Posts tagged with "کشف بمب یک تنى در مرز ایران و ترکیه"

Posts tagged with "کشف بمب یک تنى در مرز ایران و ترکیه"

کشف بمب یک تنى در مرز ایران و ترکیه

کشف بمب یک تنى در مرز ایران و ترکیه

تیر. ۲۵ | کشف بمب یک تنى در مرز ایران و ترکیه ۲۵ تیر ۱۳۹۵     روز پنج‌شنبه، ٢۴ تیرماه بمبی به وزن یک تن در مرز ایران و ترکیه در منطقه بازرگان و در...