Home » Posts tagged with "کشته شدن ۳۱ تن در خشونت های اخیر ترکیه"

Posts tagged with "کشته شدن ۳۱ تن در خشونت های اخیر ترکیه"

کشته شدن ۳۱ تن در خشونت های اخیر ترکیه

کشته شدن ۳۱ تن در خشونت های اخیر ترکیه

مهر. ۱۹ | کشته شدن ۳۱ تن در خشونت های اخیر ترکیه ۱۸ مهر ۱۳۹۳ مقامات ترکیه جمعه اعلام کردند در نتیجه تظاهرات چهار روزه مخالفان طرفدار کردها در ترکیه که...