Home » Posts tagged with "کشته شدن چند ایرانی توسط داعش در عراق"

Posts tagged with "کشته شدن چند ایرانی توسط داعش در عراق"

کشته شدن چند ایرانی توسط گروه تروریستی داعش در عراق

کشته شدن چند ایرانی توسط گروه تروریستی داعش در عراق

خرداد. ۳ | کشته شدن چند ایرانی توسط گروه تروریستی داعش در عراق ۰۳ خرداد ۱۳۹۳ به گزارش سازمان جوانان پان ایرانیست چند تن از مهندسین و تکنسین های ایرانی...