Home » Posts tagged with "چهار مرزبان ایرانی در سیستان و بلوچستان کشته شدند"

Posts tagged with "چهار مرزبان ایرانی در سیستان و بلوچستان کشته شدند"

چهار مرزبان ایرانی در سیستان و بلوچستان کشته شدند

چهار مرزبان ایرانی در سیستان و بلوچستان کشته شدند

تیر. ۱۷ | چهار مرزبان ایرانی در سیستان و بلوچستان کشته شدند ۱۷ تیر ‫۱۳۹۵ چهار مامور مرزبانی ایران در نزدیکی شهرستان سرباز کشته شدند.   بنا بر گزارش‌ها...