Home » Posts tagged with "وقت نجات میهن بود"

Posts tagged with "وقت نجات میهن بود"

وقت نجات میهن بود

وقت نجات میهن بود

آذر. ۲۳ | وقت نجات میهن بود ۲۳ آذر ۱۳۹۳ فرهاد باغبانی از نظرگاه جامعه‌شناختی، هرگاه سه نهاد تاریخی رهبری، وزارت و ارتش به همراهی و پشتیبانی ملت پشت...