Home » Posts tagged with "وزیر نفت: برای جبران کاهش بهای نفت، مالیات را زیاد می‌کنیم"

Posts tagged with "وزیر نفت: برای جبران کاهش بهای نفت، مالیات را زیاد می‌کنیم"

وزیر نفت: برای جبران کاهش بهای نفت، مالیات را زیاد می‌کنیم

وزیر نفت: برای جبران کاهش بهای نفت، مالیات را زیاد می‌کنیم

آبان. ۲۵ | وزیر نفت: برای جبران کاهش بهای نفت، مالیات را زیاد می‌کنیم ۲۵ آبان ۱۳۹۳ با کاسته شدن حدود ۲۰ درصد از قیمت پیش‌بینی‌شده نفت در بودجه‌بندی...