Home » Posts tagged with "هشدار عراق به ترکیه درباره خطر درگیری میان دو کشور"

Posts tagged with "هشدار عراق به ترکیه درباره خطر درگیری میان دو کشور"

هشدار عراق به ترکیه درباره خطر درگیری میان دو کشور

هشدار عراق به ترکیه درباره خطر درگیری میان دو کشور

آبان. ۱۲ | هشدار عراق به ترکیه درباره خطر درگیری میان دو کشور ۱۲ آبان۱۳۹۵     العبادی: برای جنگیدن با ترکیه آماده‌ایم «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق...