Home » Posts tagged with "هشت تن از نیروهای مرزبانی ایران در درگیری با یک گروه مسلح در چالدران کشته شدند"

Posts tagged with "هشت تن از نیروهای مرزبانی ایران در درگیری با یک گروه مسلح در چالدران کشته شدند"

هشت تن از نیروهای مرزبانی ایران در درگیری با یک گروه مسلح در چالدران کشته شدند

هشت تن از نیروهای مرزبانی ایران در درگیری با یک گروه مسلح در چالدران کشته شدند

آبان. ۱۳ | هشت تن از نیروهای مرزبانی ایران در درگیری با یک گروه مسلح در چالدران کشته شدند ۱۳ آبان ۱۳۹۶     در درگیری نیروهای مرزی ایران با یک گروه...