Home » Posts tagged with "قدردانی بارزانی از ایران در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با ظریف"

Posts tagged with "قدردانی بارزانی از ایران در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با ظریف"

قدردانی بارزانی از ایران در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با ظریف

قدردانی بارزانی از ایران در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با ظریف

شهریور. ۴ | قدردانی بارزانی از ایران در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با ظریف ۰۴ شهریور ۱۳۹۳ صبح امروز، سه شنبه ۴ شهریور ماه محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه دولت...