Home » Posts tagged with "ضربه زدن به ایران از طریق عراق"

Posts tagged with "ضربه زدن به ایران از طریق عراق"

تلاش عربستان و قطر برای ضربه زدن به ایران از طریق عراق

تلاش عربستان و قطر برای ضربه زدن به ایران از طریق عراق

اردیبهشت. ۱ | در شرایطی که کمتر از ده روز دیگر، انتخابات پارلمانی در عراق ـ که نخستین انتخابات پارلمانی پس از خروج نیروهای آمریکایی در این کشور است ـ برگزار...