Home » Posts tagged with "شاخص جهانی فلاکت"

Posts tagged with "شاخص جهانی فلاکت"

ایران رتبه دوم در شاخص جهانی فلاکت را از آن خود کرد

ایران رتبه دوم در شاخص جهانی فلاکت را از آن خود کرد

اردیبهشت. ۶ | در حالی که فاز دوم هدفمندی یارانه ها رسما از روز پنج شنبه به شکل کامل اجرایی شده است، نگاهی به آمار منتشره در خصوص شاخص فلاکت جهانی در سال ۲۰۱۳...