Home » Posts tagged with "سنگین ترین شکست داعش در عراق"

Posts tagged with "سنگین ترین شکست داعش در عراق"

سنگین ترین شکست داعش در عراق

سنگین ترین شکست داعش در عراق

آبان. ۲ | سنگین ترین شکست داعش در عراق ۰۱ آبان ۱۳۹۳ ارتش عراق اعلام کرد با کمک عشایر ضمن شکست دادن تروریست ها در العامریه، تکریت، بیجی و السینیه خسارت...