Home » Posts tagged with "سرور دکتر اسماعیل فریور درگذشت"

Posts tagged with "سرور دکتر اسماعیل فریور درگذشت"

درگذشت شادروان سرور دکتر اسماعیل فریور را تسلیت می گوییم

درگذشت شادروان سرور دکتر اسماعیل فریور را تسلیت می گوییم

مهر. ۱۱ | سه تن از پنج تن گروه پارلمانی حزب پان ایرانیست در سال ۱۳۴۸ از سمت چب: سرور شهید دکتر محمدرضا عاملی تهرانی، سرور دکتر اسماعیل فریور و سرور دکتر...