Home » Posts tagged with "سالروز شهادت زنده یاد دکتر محمد رضا عاملی"

Posts tagged with "سالروز شهادت زنده یاد دکتر محمد رضا عاملی"

‫بمناسبت سالروز شهادت زنده یاد دکتر محمد رضا عاملی تهرانی ( آژیر )

‫بمناسبت سالروز شهادت زنده یاد دکتر محمد رضا عاملی تهرانی ( آژیر )

اردیبهشت. ۱۶ | ‫بمناسبت سالروز شهادت زنده یاد دکتر محمد رضا عاملی تهرانی ( آژیر ) دکتر عاملی یک پان ایرانیست راستین بود که بدون هیچ گناهی خون پاکش بر زمین...