Home » Posts tagged with "زیباری از همکاری ایران و عراق برای مقابله با داعش خبر داد"

Posts tagged with "زیباری از همکاری ایران و عراق برای مقابله با داعش خبر داد"

زیباری از همکاری ایران و عراق برای مقابله با داعش خبر داد

زیباری از همکاری ایران و عراق برای مقابله با داعش خبر داد

شهریور. ۲ | زیباری از همکاری ایران و عراق برای مقابله با داعش خبر داد ۰۲ شهریور ۱۳۹۳ وزیر امور خارجه عراق در نشست خبری مشترک با همتای ایرانی خود از همکاری...