Home » Posts tagged with "رهبر اخوان‌المسلمین"

Posts tagged with "رهبر اخوان‌المسلمین"

رهبر اخوان‌المسلمین و ۶۸۲ عضو دیگر این گروه به اعدام محکوم شدند

رهبر اخوان‌المسلمین و ۶۸۲ عضو دیگر این گروه به اعدام محکوم شدند

اردیبهشت. ۸ | رهبر اخوان‌المسلمین و ۶۸۲ عضو دیگر این گروه به اعدام محکوم شدند یک دادگاه در مصر، دوشنبه هشت اردیبهشت، محمد بدیع، رهبر گروه اخوان المسلمین...