Home » Posts tagged with "رئیس جدید صدا و سیما در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارد"

Posts tagged with "رئیس جدید صدا و سیما در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارد"

رئیس جدید صدا و سیما در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارد

رئیس جدید صدا و سیما در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارد

آبان. ۱۹ | رئیس جدید صدا و سیما در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارد ۱۹ آبان ۱۳۹۳ محمد سرافراز، رئیس تازه منصوب‌شده سازمان صدا و سیمای جمهوری...