Home » Posts tagged with "دولت یازدهم شهریه دانش‌آموزان پناهنده را سه برابر کرد"

Posts tagged with "دولت یازدهم شهریه دانش‌آموزان پناهنده را سه برابر کرد"

دولت یازدهم شهریه دانش‌آموزان پناهنده را سه برابر کرد

دولت یازدهم شهریه دانش‌آموزان پناهنده را سه برابر کرد

آذر. ۲۸ | دولت یازدهم شهریه دانش‌آموزان پناهنده را سه برابر کرد ۲۸ آذر ۱۳۹۳ وزارت آموزش و پرورش دولت یازدهم طی مصوبه‌جدیدی شهریه دانش آموزان افغانستانی...