Home » Posts tagged with "دستگیری"

Posts tagged with "دستگیری"

امید دهدار زاده از اعضای سازمان جوانان پان ایرانیست، در منزل خود در شهر اهواز بازداشت شد

امید دهدار زاده از اعضای سازمان جوانان پان ایرانیست، در منزل خود در شهر اهواز بازداشت شد

بهمن. ۲۵ | امید دهدار زاده شب گذشته امید دهدار زاده از اعضای سازمان جوانان پان ایرانیست، در منزل خود در شهر اهواز بازداشت شد. دلیل بازداشت ایشان را شعار...

بازداشت میلاد دهقان و حجت کلاشی از اندامان حزب پان ایرانیست در اهواز

بازداشت میلاد دهقان و حجت کلاشی از اندامان حزب پان ایرانیست در اهواز

بهمن. ۱ | سروران مبلاد دهقان و حجت کلاشی امروز صبح در مراسم سالگرد فوت سرور دکتر ابراهیم میرانی, مسئول تشکیلات حزب در خوزستان , بازداشت شدند این در حالی...