Home » Posts tagged with "داعش مناطق تحت کنترل نهادهای دولتی تاسیس کرد"

Posts tagged with "داعش مناطق تحت کنترل نهادهای دولتی تاسیس کرد"

داعش مناطق تحت کنترل نهادهای دولتی تاسیس کرد

داعش مناطق تحت کنترل نهادهای دولتی تاسیس کرد

تیر. ۲۸ | داعش مناطق تحت کنترل نهادهای دولتی تاسیس کرد ۲۸ تیر ۱۳۹۳ با گذشت هفته‌ها از تسلط تروریست‌های داعش بر بخش‌هایی از عراق درگیری‌های این گروه...