Home » Posts tagged with "داعش بار دیگر از سمت ترکیه به کوبانی حمله کرد"

Posts tagged with "داعش بار دیگر از سمت ترکیه به کوبانی حمله کرد"

داعش بار دیگر از سمت ترکیه به کوبانی حمله کرد

داعش بار دیگر از سمت ترکیه به کوبانی حمله کرد

آذر. ۸ | داعش بار دیگر از سمت ترکیه به کوبانی حمله کرد ۰۸ آذر ۱۳۹۳ تروریست های داعش به تهاجم تازه‌ای علیه شهر مرزی کوبانی دست زده‌اند. این حملات تاکنون...