Home » Posts tagged with "خودرو ساز روس در راه ایران"

Posts tagged with "خودرو ساز روس در راه ایران"

خودرو ساز روس در راه ایران

خودرو ساز روس در راه ایران

اسفند. ۱۵ | خودرو ساز روس در راه ایران ۱۵ اسفند ۱۳۹۵     یک شرکت خودروسازی روسیه از برنامه خود برای احداث واحد مونتاژ سه مدل باری، پیکاپ و پاتریوت...